Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rakouský generál Mitrovský v roce 1778 v Polské a Moravské Ostravě


  • 8. 10. 1778 


  • charakteristika

    Za bojů rakousko-pruské války o dědictví bavorské v roce 1778 přitáhl do Moravské Ostravy rakouský fenerál Mitrovský, svobodný pán z Nemyšle. 8. října 1778 dojel nejprve na Jaklovecký kopec v Polské (dnes Slezské) Ostravě a poté se ubytoval na Hlavním náměstí (dnes Masarykovo náměstí) v domě purkmistra a řezníka Máchy na rohu náměstí a Velké ulice. V císařských službách dosáhl tento potomek starého šlechtického rodu, hodnosti podmaršálka a byl nositelem nejvyšších rakouských vojenských vyznamenání.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 04. 09. 2019