Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pokus o demonstraci k 71. výročí vzniku Československa


 • 28. 10. 1989 


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • charakteristika

  Nezávislé iniciativy připravovaly shromáždění k uctění 71. výročí vzniku samostatného československého státu. V tento den (od roku 1988 uznaný opět jako státní svátek) se zástupci opozičních skupin a další občané pokusili na náměstí Lidových milicí (dnes Masarykovo náměstí) uctít výročí založení státu. Vysloven měl být požadavek na přejmenování ústředního náměstí po prvním prezidentovi Československa T. G. Masarykovi. Z centra se měl průvod vydat na náměstí Republiky a tam položit květy k pamětní desce připomínající pokus o vyhlášení Československé (dle dobové rétoriky – socialistické) republiky již 15. října 1918. Ovšem manifestace opozice nebyly povoleny a akce byla prozrazena. Režim uvedl do pohotovosti stovky příslušníků SNB, kteří obklíčili náměstí a kontrolovali totožnost průchozích. Několik desítek aktivistů bylo preventivně zadrženo. I na náměstí Republiky byly rozmístěny hlídky očekávající "provokaci".


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 13. 09. 2019