Encyklopedie města Ostravy !!!

Článek v deníku Nová svoboda z 26. 1. 1970.

Ustavující krajská konference Leninského svazu mladých v roce 1970


 • 24. 1. 1970 


 • charakteristika

  V Nové radnici se konala ustavující krajská konference Leninského svazu mladých, sdružující mládež souhlasící s idejemi marxismu-leninismu. Její členové se aktivně podíleli na „očistě“ organizací dětí a mládeže, které se v době Pražského jara přiklonily k obrodnému procesu. Organizace měla podporu mezi nejkonzervativnějšími členy KSČ. V lednu 1970 měl svaz 14 organizací s 400 členy. Zanikl v závěru téhož roku v souvislosti se založením SSM.


 • obrazy

  img1025.jpg

  img1026.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  20. 2. 1972
  První městská konference Socialistického svazu mládeže v roce 1972


 • stavby

  Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 03. 2020