Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Kempný, v té době tajemník ÚV KSČ, při projevu městské konferenci KSČ 4. 4. 1971. Zdroj: Archiv města Ostravy, autor: ČTK

Městská konference KSČ v roce 1971


 • 3. 4. 1971 (3.-4. 4. 1971)


 • charakteristika

  Městská konference KSČ v dubnu 1971 završila v Ostravě počáteční fázi normalizace. Vedoucí tajemník městského výboru KSČ Karel Mátl ve svém referátu zdůraznil, „že pouze vstup vojsk Varšavské smlouvy zabránil otevřené kontrarevoluci“. Vymezil „zdravé jádro“ a „pravici“, ve straně, hovořil o „infekci“ ideologického oddělení městského výboru KSČ. Popsal podrobně průběh diferenciačního procesu a výměny stranických legitimací.
  Konečná bilance očisty ostravské stranické organizace k 31. prosinci 1970 byla následující: Zrušeno bylo 68 základních organizací KSČ a počet členů se celkově snížil z původních 53 198 k 31. prosinci 1967 o 19 941 na 33 257 k 31. prosinci 1970. Z aparátu městského výboru KSČ bylo odvoláno 15 pracovníků.


 • účastníci

  vedoucí tajemník MěstV KSČ Karel Mátl
  tajemník ÚV KSČ Josef Kempný
  vedoucí tajemník KV KSČ Miroslav Mamula


 • obrazy

  img0867.jpg

  img0866.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  21. 8. 1968
  Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968


 • osoby

  Josef Kempný
  Miroslav Mamula


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 01. 2020