Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nerealizované usnesení vlády z roku 1979 o tramvajové rychlodráze v Ostravě


 • 18. 4. 1979 


 • charakteristika

  K 18. 4. 1979 je datováno usnesení vlády ČSR č. 116/1979, kterým se ukládalo vytvářet v Ostravě postupné podmínky pro realizaci tramvajové rychlodráhy. Generálním projektantem byl ustanoven Metroprojekt Praha.
  Rychlodráha měla být provozována na samostatném tělese, zcela odděleném od ostatních druhů dopravy, s nástupem a výstupem osob v úrovni podlahy vozu. Předpokládaly se dvě páteřní linky, spojující Porubu s Hranečníkem a Přívoz se Zábřehem a Výškovicemi, s křížením v centru města, přičemž vzdálenost mezi krajními body obou tras měla rychlá tramvaj zdolat maximálně za 20 minut.
  Vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům a také razantním zásahům do zástavby historického centra, které by si rychlodráha vyžádala, bylo od tohoto záměru po r. 1989 upuštěno.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 01. 2020