Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Podání žádosti o povolení Židovského tělocvičného spolku v roce 1899


 • 30. 9. 1899 


 • charakteristika

  30. září 1899 byla podána žádost o úřední povolení Jüdischer Turnverein (Židovského tělocvičného spolku) pro Moravskou Ostravu, k němuž došlo 1. května následujícího roku. Přibližně ve stejné době se zformoval obdobný spolek také v sousedním Přívoze. Židovští sportovci a cvičenci se původně organizovali v rámci německého Turnvereinu, ovšem na konci 19. století se s ním museli kvůli sílícím antisemitským útokům rozejít. Židovské tělocvičné spolky na Ostravsku byly vůbec prvními svého druhu v českých zemích. Zvláště mezi světovými válkami se pak židovská tělovýchova a sport těsněji provázaly se sionismem, hnutím usilujícímu o vybudování samostatného židovského státu na Předním východě. V r. 1919 vznikl v Moravské Ostravě SK Makabi, zaměřující se na moderní výkonnostní a kolektivní sporty, a rovněž stávající Židovský Turnverein přistoupil r. 1920 k členství v celosvětovém svazu Makabi.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 01. 2020