Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., kterým se Ostrava stala statutárním městem


  • 24. 11. 1990 


  • charakteristika

    Zákonem České národní rady o obcích č. 367/1990 Sb. získala Ostrava postavení statutárního města, které spočívalo mj. v tom, že mohla z rozhodnutí svého zastupitelstva území členit na městské obvody nebo městské části se svěřenou působností, realizovanou vlastními orgány. Počet městských obvodů byl stanoven na 22.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 13. 01. 2020