Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Tyfová epidemie v Moravské Ostravě v roce 1848


 • 26. 1. 1848 


 • charakteristika

  Dne 26. ledna 1848 byla zpracována souhrnná zpráva o průběhu tyfové epidemie v Moravské Ostravě a jejím okolí, jež vypukla v zimě 1847 a během níž zemřelo kolem 400 osob. Vzhledem k tomu, že koncem roku onemocněli i oba městští ranhojiči Bedřich Fuchs a Josef Krečmer a oba praktičtí lékaři Nikodém Kroczek a František Wlczek, který dokonce 27. prosince 1847 zemřel, obyvatelům hrozilo, že zůstanou
  zcela bez lékařské pomoci. Proto magistrát požádal krajský úřad v Hranicích (o. Přerov) o vyslání výpomocného lékaře. Tím se stal fulnecký městský lékař Josef Macháček, který za příčinu epidemie označil „přeplněnost nízkých, stísněných, uhelnatými plyny naplněných bytů s lidmi, jejichž mysl je úplně deprimována starostmi o živobytí“.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 17. 01. 2020