Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Epidemie cholery v Moravské Ostravě v roce 1849


 • 9. 7. 1849 


 • charakteristika

  Dne 9. července 1849 vypukla v Moravské Ostravě podruhé epidemie cholery, poprvé zasáhla město 19. 12. 1831, jež v průběhu srpna nabývala na intenzitě.
  Městský fyzikus Nikodém Kroczek informoval vedení města o dopadu nákazy a o příčinách jejího šíření zejména v nejnižších sociálních vrstvách. Na magistrát se obrátil ohledně dalšího možného šíření nákazy i ranhojič Bedřich Fuchs.
  V měsíci srpnu byla proto přijata ošetřovatelka, která pečovala o nemocné ve zvlášť uvolněné místnosti v nové, rok otevřené nemocnici. Chudí dostávali zdarma hovězí polévku a také peníze k nákupu potravin. Byly také zbořeny dva domy, ve kterých dle N. Kroczka propukla každá epidemie ve městě. Podle úmrtní matriky podlehlo nákaze v průběhu měsíců srpna a září 144 obyvatel.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  6. 7. 1866
  Epidemie cholery v Přívoze v roce 1866 19. 12. 1831
  Poslední úmrtí v důsledku epidemie cholery v Moravské Ostravě v roce 1831 6. 10. 1831
  Začátek šíření epidemie cholery v Moravské Ostravě v roce 1831


 • osoby

  Nikodém Kroczek


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 10. 2021