Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pruská okupace Moravské Ostravy v roce 1866


 • 24. 7. 1866 


 • charakteristika

  Tři týdny po osudové porážce rakouské armády v bitvě u Hradce Králové začala pruská okupace Moravské Ostravy trvající 14 dnů. To nebylo ve srovnání s jinými městy tak dlouho, ale zátěž, vzniklá vojenskou přítomností Prusů, byla pro město značná. Náklady na ubytování a vyživování celkem 94 důstojníků, 3558 vojínů a 201 koní, kteří během dvou týdnů městem prošli, činily bezmála 11 000 zl. Stát ale uhradil jen necelou čtvrtinu těchto výdajů a škod. Vojáci tehdy spotřebovali mj. téměř dvě tuny hovězího masa, 76 hl piva, 1356 bochníků chleba (po 3,10 kg), 370 kg tabáku a 810 kubánských doutníků, 170 kg soli, 1 kg pepře, 50 kg krup a 1 kg bobkového listu. Důstojníkům se muselo připravit 199 snídaní a rovněž tolik večeří a 226 obědů, mužstvu 6856 snídaní a stejné množství večeří a 7745 obědů. Ustájení koní obnášelo 1140 kg ovsa, 1100 kg sena a 580 kg slámy. Snad osobnost a jednání starosty Aloise Anderky, který byl dočasně vybaven pravomocemi okresního hejtmana, způsobila, že se okupace obešla bez vážnějších incidentů, nedocházelo k rabování ani jiným násilnostem běžným v jiných městech.


 • prameny, literatura


 • události

  6. 8. 1866
  Konec pruské okupace Moravské Ostravy v roce 1866 4. 4. 1866
  Odchod pruských horníků povolaných do zbraně v roce 1866


 • osoby

  Alois Anderka


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 30. 07. 2021