Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vydáno vládní nařízení o Úřadu spojené správy pro obvod ostravský


 • 18. 12. 1918 


 • charakteristika

  Na základě vládního nařízení č. 85/1918 Sb. měl být uřízen Úřad spojené správy pro obvod, zahrnující 36 obcí a měst na Ostravsku, včetně Moravské Ostravy a dalších 14 obcí, zahrnutých již do projektu tzv. Velké Ostravy. Smyslem nařízení bylo zejména zajistit jednotnou správu průmyslových obcí v Ostravsko-karvinském revíru; Úřad spojené správy však nebyl nikdy aktivován, v první řadě zejména proto, že většina jeho obcí patřila do území Těšínského Slezska, o jehož státní příslušnosti nebylo mezi lety 1918-1920 rozhodnuto.


 • zajímavosti

  Iniciátorem tohoto nařízení byl patrně sociálnědemokratický politik a pozdější starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 1. 1924
  Vznik Velké Ostravy


 • osoby

  Jan Prokeš


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 27. 01. 2020