Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva ministra vnitra ČSR Antonína Švehly v Polské Ostravě v roce 1919


 • 14. 9. 1919 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 14. září 1919 navštívil Polskou Ostravu (dnes Slezská Ostrava) ministr vnitra ČSR Antonín Švehla a velitel československého vojska na Těšínsku gen. Armand Charles Philippe. Na radnici je přivítal předseda polskootravské správní komise Jan Poppe a požádal je, aby se přičinili o to, aby byla Polská Ostrava povýšena na města (k čemuž došlo v roce 1920).


 • účastníci

  Antonín Švehla, ministr vnitra ČSR
  Jan Poppe, předseda polskootravské správní komise


 • prameny, literatura


 • události

  13. 9. 1919
  Porada zástupců československé vlády a národních výborů za předsednictví správce zemské vlády slezské Josefa Šrámka o rozhodnutí Pařížské mírové konference ve věci řešení československo-polského sporu o Těšínsko


 • související odkazy

  Wikipedie - Antonín Švehla


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020