Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stávka horníků v roce 1923


  • 20. 8. 1923 (20. 8.–7. 10. 1923)


  • charakteristika

    20. srpna 1923 byla zahájena stávka horníků na všech šachtách ostravsko-karvinského revíru proti snížení mezd o 18 %, ke které se solidárně připojili všichni horníci v celé republice. Stávka proběhla bez incidentům jen, jak uvádí kronika Slezské Ostravy: "na Zárubku 1. října a na Terezii 3. října způsobily výtržnost hornické ženy a mládež, aby daly najevo svou nevoli nad tím, že závodní úředníci a dozorci v dolech pracovali (ovšem se svolením revírního stávkujícího výboru)." Stávka skončila 7. října, neboť horníci přistoupili na 13% snížení mzdy s platností do 31. května 1924.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 03. 2020