Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení sportovního klubu "Hrušov" v roce 1919


 • 23. 9. 1919 


 • katastr

  Hrušov


 • charakteristika

  Dne 23. září 1919 byl ustaven v hostinci Ondřeje Kuzníka v Muglinově za účasti 36 členů sportovní klub "Hrušov". Prvním předsedou byl zvolen Arnošt Gavenda, dělník v chemickém závodě. Asi po dvou měsících přeložil klub svou spolkovou místnost do hostince Antonína Dostála v Hrušově.
  Klub se zaměřil především na fotbal. Jako hřiště používal zpočátku pozemky za hrušovskou chemičkou. Klub byl členem Slezské župy footbalové se sídlem v Moravské Ostravě.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 28. 01. 2020