Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření obecní veřejné knihovny v Hrušově v roce 1922


 • 1. 2. 1922 


 • katastr

  Hrušov


 • charakteristika

  Dne 1. února 1922 byla v Hrušově otevřena obecní veřejná knihovna. První dva měsíce byla provizorně umístěna ve sborovně české obecné školy chlapecké a poté se přestěhovala do vlastních prostor v domě č. p. 135. Tamtéž byla otevřena také veřejná čítárna. Prvním knihovníkem byl ustaven František Břežný, odborný učitel na české měšťanské škole v Hrušově.
  Fondy knihovny pocházely z knihovny místního odboru Ústřední matice školské, knihovny místní tělovýchovně jednoty Sokol a soukromé knihovny paní Terezie Dubrovské.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 31. 01. 2020