Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení místního sboru církve Adventistů sedmého dne v Hrušově v roce 1922


 • 15. 8. 1922 


 • katastr

  Hrušov


 • charakteristika

  15. srpna 1922 si ustavili hrušovští adventisté místní sbor, jehož předsedou (starším sboru) se stal Rudolf Šulc, kožešník v Hrušově. Sobotní bohoslužby se konaly v bytě Pavla Hečka (Hrušov č. p. 177). Sbor v  té době čítal 22 členů.
  Adventisté působili v Hrušově již v roce 1916. Bohoslužeb se účastnilo cca 10 osob, které do ustavení sboru v Hrušově navštěvovaly bohoslužby v Mariánských Horách.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 31. 01. 2020