Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Průjezd vlaku s ostatky polského spisovatele Henryka Sienkiewicze Hrušovem v roce 1924


 • 25. 10. 1924 (25.–26. 10. 1924)


 • katastr

  Hrušov


 • charakteristika

  Dne 25. 10. 1924 v 4.30 hod projížděl Hrušovem vlak s ostatky významného polského spisovatele Henryka Sienkiewicze, který směřoval ze švýcarského Vevey, kde Sienkiewicz v roce 1916 zemřel, do Varšavy.
  Na výzvu pražského Komitétu pro uctění památky Henryka Sienkiewicze se konala 26. 10. 1924 v kině Apollo v Hrušově pietní akce, jíž se zúčastnili občané české i polské národnosti, a jejíž součástí byla hudební vystoupení a přednáška o životě a díle spisovatele.


 • zajímavosti

  25. října 1924 zaslalo vedení Hrušova telegram prezidentu Varšavy telegram následujícího znění: "V okamžiku, kdy matka Polska ukládá svého syna - genia Henryka Sienkiewicze - po triumfální posmrtné cestě do lůna osvobozené země, sklání se veškeré obyvatelstvo městyse Hrušova ve zbožné úctě před ostatky velikého Slovana."


 • prameny, literatura


 • události

  11. 3. 1922
  Otevření kina Apollo v Hrušově v roce 1922


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 31. 01. 2020