Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva ministra veřejných prací ČSR Václava Roubíka v Moravské Ostravě v roce 1926


 • 6. 8. 1926 


 • charakteristika

  Dne 6. srpna 1926 zavítal do Moravské Ostravy ministr veřejných prací Václav Roubík, aby zde podepsal smlouvu se zástupci Alpinské montánní společnosti, na základě níž odkoupil stát důl Alpinka v Porubě u Orlové, dále koksovny a továrny na benzol tamtéž, důl Oskar v Heřmanicích (který se teprve začal hloubit) a několik obytných domů a pozemků od Alpinské montánní společnosti. Kupní cena činila 30 mil. Kč.
  Ministr Roubík poté navštívil důl Alpinka a následně se zúčastnil slavnostního banketu v Moravské Ostravě.


 • zajímavosti

  U příležitosti návštěvy ministra Roubíka byl přejmenován důl Alpinka na důl Václav.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 02. 2020