Encyklopedie města Ostravy !!!

Článek o důlním neštěstí na Dole Michal v říjnu 1919 otištěný v novinách Duch času 3. 10. 1919.

Důlní neštěstí na Dole Michal v roce 1919


 • 2. 10. 1919 


 • katastr

  Michálkovice


 • charakteristika

  Dne 2. října 1919 došlo na jámě Michal v Michálkovicích k důlnímu neštěstí. Důlními plyny se zadusilo pět horníků.


 • zajímavosti

  Jak uvádí kronika Michálkovic, zahynulí horníci "hned po pohřbu byli opředeni legendou, že v hrobě oživli, a že z hrobu ozývá se klepání. Neuvědomělý lid shromažďoval se na hřbitově a chtěl hroby otevříti. Ale četnictvo této pověře rázem udělalo konec a lid ze hřbitova vyvedlo."


 • obrazy

  img2366.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 02. 2020