Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení odboru Československého abstinentního svazu v Radvanicích v roce 1922


 • 1922 


 • katastr

  Radvanice


 • charakteristika

  Po přednášce propagátora abstinence Karla Kapičky, školního inspektora ze Slezské Ostravy, byl v Radvanicích založen odbor Československého abstinentního svazu, jehož prvním předsedou se stal František Kaufman.
  K náplni jeho činnosti patřily přednášky, šíření tiskovin s protialkoholní osvětou, pořádání "bezalkoholových" slavností a zábav. K nejvýznamnějším akcím odboru patřilo uspořádání "abstinentní" výstavy v roce 1919. Obor založil pěvecký kroužek a později sportovní odbor, v rámci něhož byly provozovány házená, stolní tenis a turistika.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 02. 2020