Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení Dělnické tělocvičné jednoty v Bartovicích v roce 1919


 • 23. 1. 1919 


 • katastr

  Bartovice


 • charakteristika

  Na valné hromadě 23. ledna 1919 byl ustavená Dělnická tělocvičná jednota v Bartovicích. Své první cvičiště měla v hostinci p. Bernatíka, v roce 1920 se přestěhovala do hostince p. Olšáka. V jednotě cvičili žáci, žačky, dorost, dorostenky, muži i ženy. V roce 1925 získala vlastní klubovnu a hřiště poblíž silnice. Později byl na tomto pozemku postaven také hudební pavilon a přiveden vodovod, který umožnil v zimě bruslení. V roce 1936 postavil jednota na hřišti domek, který sloužil jako klubovna.
  DTJ se nepodílela pouze na tělovýchovných aktivitách, ale její součástí byl rovněž dramatický odbor řízený Janem Ludvigem.
  V roce 1921 došlo v Bartovické DTJ k rozkolu a část členů založila Jednotu proletářské tělovýchovy.
  8. prosince 1929 byla v jižní části obce založená druhá DTJ, která působila do roku 134, kdy byla rozpuštěna a její členové přešli do první DTJ v Bartovicích.


 • prameny, literatura


 • události

  1922
  Založení tělovýchovné jednoty Sokol v Bartovicích v roce 1922 24. 7. 1921
  Založení Jednoty proletářské tělovýchovy v Bartovicích v roce 1921 17. 7. 1920
  Ustavení Dělnické tělocvičné jednoty v Hrušově v roce 1920 1919
  Založení Dělnické tělocvičné jednoty v Muglinově v roce 1919


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 02. 2020