Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Umístění vojska ve Slezské Ostravě v roce 1935


 • 16. 11. 1935 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  16. listopadu byla ve Slezské Ostravě umístěna vojenská posádka, kterou tvořil 1. prapor 8. slezského pěšího pluku z Místku, jehož součástí byly tři pěší roty a jedna rota kulometná. Vojsko bylo dočasně umístěno v bývalé státní nemocnici a v dělnických ubytovnách jámy Terezie. Jezdectvo bylo dislokováno ve stájích Wilckových dolů. Důstojníci získali soukromé byty.
  Při příchodu pozdravil vojáky starosta Slezské Ostravy Jan Kunčický, s projevem vystoupil rovněž velitel posádky pplk. Hrabovský.
  V roce 1938 se vojáci přestěhovali do kasáren na Hranečníku.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 5. 1936
  Návštěva brigádního gen. Sergěje Ingra v Moravské Ostravě v roce 1936


 • stavby

  Kasárny na Hranečníku
  Počáteční, Těšínská


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 02. 2020