Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Udělení Ceny Františka Nušla


 • 4 / 1946 


 • charakteristika

  Česká astronomická společnost v Praze se rozhodla udělit Cenu Františka Nušla za rok 1945 jednateli astronomické sekce Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě redaktoru Bedřichu Čurdovi-Lipovskému za jeho zásluhy o popularizaci astronomie na Ostravsku.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Bedřich Čurda-Lipovský


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 17. 02. 2020