Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vypraven první transport Němců v rámci organizovaného odsunu


 • 31. 5. 1946 


 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  V rámci organizovaného odsunu, který se již odehrával na základě Postupimské mezinárodní úmluvy (na rozdíl od transportů, realizovaných čs. armádou v roce 1945) bylo z Ostravy vlakem vypraveno 1200 Němců.


 • prameny, literatura


 • události

  15. 6. 1946
  Vypraven druhý transport Němců v rámci organizovaného odsunu 19. 7. 1945
  Zpráva v denním tisku o návratu části vysídlených Němců do Ostravy v červenci 1945


 • historická obec

  Přívoz


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 17. 02. 2020