Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Příkaz redakci deníku Nová svoboda, kterým se zakazovalo psát o sovětských vojácích jako o okupantech


  • 25. 8. 1968 


  • charakteristika

    Dne 25. srpna 1968 dalo sovětské okupační velení Ostravy příkaz redakci deníku Nová svoboda, že pokud nemá být vydávání zastaveno, nesmí se o sovětských vojácích psát jako o okupantech a nesmí být uveřejňovány karikatury zesměšňující sovětské vojáky. Redakce byla obsazena až ve dnech 14.–17. září na rozkaz velení Vojenského okruhu Východ v Trenčíně (Slovensko). Jak prohlásil jeden ze sovětských velitelů: „Pošlete tam jeden tank nebo tři transportéry, obsaďte redakci a oznámíte toto rozhodnutí. Ať týden přemýšlejí, jak mají psát, a ať mají čas mezi sebou najít viníky toho, co se stalo.“


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 04. 06. 2020