Encyklopedie města Ostravy !!!

Článek I. Kubíčka otištěný v deníku Nová svoboda 13. 9. 1968

Zatčení redaktora I. Kubíčka a ved. tajemníka MěstV KSČ R. Gaje sovětskými vojáky v září 1968


 • 13. 9. 1968 (13.–14. 9. 1968)


 • charakteristika

  Poté, co v Nové svobodě vyšel článek redaktora Ivana Kubíčka Co můžeme a musíme, jenž obsahem popudil konzervativní představitele KSČ v Ostravě, byli I. Kubíček a vedoucí tajemník ostravského městského výboru KSČ Radomil Gaj převezeni nejprve do štábu divize sovětských vojsk v Koblově a posléze na Vojenské velitelství Východ v Trenčíně (Slovensko), kde byli oba podrobeni výhrůžkám a obviněním z kontrarevoluce. 14. září byli sice oba propuštěni, ovšem redakce Nové svobody byla obsazena sovětskými vojsky. Uvolněna byla 16. září.


 • obrazy

  img1447.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  14. 9. 1968
  Obsazení redakce deníku Nová svoboda sovětskými vojáky v září 1968


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2021