Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přijetí zákonů České národní rady o statutárních městech Ostravě a Plzni v dubnu 1969


 • 29. 4. 1969 


 • charakteristika

  Česká národní rada přijala s platností od 1. července 1969 zákony o statutárních městech Ostravě a Plzni. Ostrava se stala samostatnou územně správní jednotkou s 25 městskými částmi. Národní výbor města Ostravy jako orgán státní moci a správy byl řízen přímo čes. vládou. Vydáním tohoto zákona bylo také zrovnoprávněno postavení národního výboru vůči centrálně řízeným průmyslovým a jiným organizacím.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  1. 7. 1969
  Vstoupil v platnost zákon o městě Ostravě


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 02. 03. 2020