Encyklopedie města Ostravy !!!

Ostatky sv. Vojtěcha před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze, 1947. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Přivezení ostatků sv. Vojtěcha v roce 1947


  • 16. 5. 1947 


  • katastr

    Moravská Ostrava, Přívoz


  • charakteristika

    Ostatky sv. Vojtěcha, které konaly okružní pouť po českých zemích při příležitosti 950. výročí jeho mučednické smrti, byly přivezeny do Ostravy. V Přívoze je slavnostně uvítal farář František Srovnalík spolu se zástupci Ústředního a Zemského národního výboru, poté byly převezeny do kostela Božského Spasitele v Moravské Ostravě, kde se konaly celonoční bohoslužby.


  • obrazy

    img1022.jpg

    img1023.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

    Katedrála Božského Spasitele
    náměstí Msgre Šrámka Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze
    Náměstí Svatopluka Čecha, Špálova


  • historická obec

    Moravská Ostrava
    Přívoz


  • autor

    Šerka


Aktualizováno: 05. 03. 2020