Encyklopedie města Ostravy !!!

Článek v Ostravském večerníku z 12. 5. 1971.

Ostravská část sympozia o ekologické problematice uspořádaného výborem pro životní prostředí Evropské komise OSN v roce 1971


 • 12. 5. 1971 (12.–15. 5. 1971)


 • charakteristika

  Ve dnech 12.–15. května 1971 se uskutečnila ostravská část sympozia o ekologické problematice uspořádaného výborem pro životní prostředí Evropské komise OSN. Ostrava byla vybrána jako modelový příklad vlivu těžkého průmyslu na hustě obydlené území a krajinu. Dalšími pořadatelskými městy byly Praha a Katovice. Mezi účastníky byli zástupci z 20 zemí např. Polska, SSSR, Bulharska, ale také Spolkové republiky Německo, Dánska, Švýcarska, Španělska a USA.


 • obrazy

  img1043.jpg

  img1044.jpg img1045.jpg img1046.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 06. 03. 2020