Encyklopedie města Ostravy !!!

Žofinská huť na počátku 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Poslední odpich na Žofinské huti


 • 15. 3. 1972 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V 11.57 hod. 15. března 1972 provedla parta taviče Šimona Siroty poslední odpich na Žofinské huti v Moravské Ostravě. Mezi hutníky lidově nazývaná Žofinka byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem. Za dobu její existence, během níž došlo několikrát k přerušení provozu v důsledku hospodářských krizí, se zde vyrobilo více než 8,5 mil. tun surového železa. Huť svojí polohou přímo v centru města (oblast Nové Karoliny) ovšem představovala pro jeho obyvatele i nadměrnou ekologickou zátěž. Vedle zvýšené hladiny hluku to byly zejména zdraví škodlivé exhalace. Jen za rok 1966 huť vyprodukovala na 1600 tun prachu. Vysoké pece a objekty někdejší Žofinské hutě byly demolovány v roce 1975. Jediným zachovaným pozůstatkem je Trojhalí.


 • obrazy

  img1054.jpg

  img1055.jpg img1056.jpg img1057.jpg img1058.jpg img1174.jpg img1175.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  29. 11. 1873
  Zafoukání první tavby v Žofinské huti (1873)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 03. 2020