Encyklopedie města Ostravy !!!

Komunikace Mariánskohorská v Moravské Ostravě v roce 1977. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií. Autor: Zdeněk Čermák.

Zahájení provozu na nové komunikaci Mariánskohorská v roce 1972


 • 15. 9. 1972 


 • ulice

  Bohumínská
  Frýdecká
  Mariánskohorská
  Rudná

 • katastr

  Moravská Ostrava, Nová Ves u Ostravy, Přívoz, Mariánské Hory


 • charakteristika

  Dne 15. září 1972 byl v Ostravě zahájen provoz na nové Mariánskohorské ul., silnici dálničního typu. Stavbu v hodnotě přes 100 mil. korun a délce 3,8 km realizoval národní podnik Silnice Ostrava společně s dalšími subdodavateli. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé krajských a městských orgánů KSČ, přítomni byli také zástupci Městského investorského útvaru, Dopravoprojektu, podniků a závodů spolupodílejících se na stavbě. Přestřižením pásky otevřel nový dopravní úsek náměstek primátora Ostravy Ladislav Opršal. Silnice II/470 – Mariánskohorská, která byla ve výstavbě od března 1969, byla vybudována pro převzetí dopravy severního sběrného okruhu napojením na silnice Bohumínskou, Frýdeckou a prodlouženou Rudnou .


 • obrazy

  img1060.jpg

  img1061.jpg img1062.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 03. 2020