Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nový územní plán Ostravy schválený vládou ČSR v roce 1980


 • 10. 12. 1980 


 • charakteristika

  Vláda ČSR schválila 10. 12. 1980 územní plán města Ostravy do r. 2000, který nahradil starší dokument z roku 1951. Jeho koncepce vycházela z územního plánu rajónu ostravsko-karvinské pánve, z něhož vyplývalo, že město zůstane nadále významným hospodářským a regionálním centrem, kde budou soustředěna zejména základní průmyslová odvětví: těžba uhlí, koksárny, hutní prvovýroba, těžké a všeobecné strojírenství, chemický a potravinářský průmysl. Plán se rovněž zabýval úrovní bydlení, služeb a možností využití volného času.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  5. 10. 1994
  Schválení územního plánu města Ostravy do roku 2010


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 16. 03. 2020