Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva o havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986


  • 30. 4. 1986 


  • charakteristika

    Zprávu o havárii v černobylské jaderné elektrárně, která se stala 26. dubna 1986, se pokoušely zdejší odpovědné orgány, podobně jako celorepublikové, utajovat. První článek o této události se v oficiálním deníku KV KSČ Nová svoboda objevil až 30. dubna. Uvedena byla pouze krátká verze ČTK hovořící o „určitém úniku radioaktivních látek“. Stručná noticka v Ostravském večerníku 5. května se týkala obecně měření radioaktivity na území státu, nikoli havárie samotné. Naštěstí bezprostřední ohrožení občanům ČSSR nehrozilo. Byla přijata jen některá opatření v zemědělství a v mlékárenském průmyslu. Dle tehdejšího kronikáře Ostravy havárie nevyvolala vážnější obavy o zdraví obyvatel a nebylo tedy třeba „změny narušující životní zvyklosti“.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 16. 03. 2020