Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení soutěže na stavbu krematoria v roce 1919


 • 14. 4. 1919 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Na svém zasedání v pondělí 14. dubna 1919 schválila správní komise města Moravské Ostravy vypsání soutěže na stavbu krematoria. Reagovala na vydání zákona č. 180/1919 Sb. o fakultativním pohřbívání ohněm z 1. dubna téhož roku, neboť doposud nebylo na základě stále platné rakouské legislativy pohřbívání žehem možné. Tato první architektonická soutěž byla však neúspěšná, neboť žádný z devíti zaslaných návrhů porotu neuspokojil a všechny byly vyhodnoceny jako příliš nákladné.


 • stavby

  městské krematorium
  sad Dr. Milady Horákové 1668


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 05. 05. 2020