Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První výjezdní zasedání Státního soudu – oddělení Brno v Ostravě v roce 1948


  • 20. 9. 1948 


  • charakteristika

    Dne 20. září 1948 se v Ostravě konalo první výjezdní zasedání Státního soudu – oddělení Brno. Za rozmnožování a rozšiřování letáků s portrétem Winstona Churchilla a nápisem Čechoslováci! Hodina vašeho osvobození přijde! byli souzeni řídící učitel z Radvanic Emil Šlusař, studující medicíny Z. Fišer z Vítkovic a tři úřednice ostravského nakladatelství Melantrich. Šlusař, který byl označen za iniciátora celé akce, byl odsouzen na osm let odnětí svobody. Ostatní pak na jeden až šest let. Rozsudky byly doprovázeny masivní tiskovou kampaní. Obžalovaní byli označováni jako rozvraceči, zrádci, pomahači odsunutých sudetských Němců atd.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020