Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení vyučování na nově zřízené horní škole v Moravské Ostravě v roce 1874


 • 1. 10. 1874 


 • ulice

  Mlýnská
  Nádražní

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 1. října 1874 bylo zahájeno vyučování na nově zřízené horní škole v Moravské Ostravě. Původní školní budova se nacházela na Nádražní třídě, v rožním domě na křižovatce s dnešní ulicí Mlýnskou. Její vznik souvisel s prudkým nárůstem těžby uhlí v druhé polovině 60. let, kdy vedení horních závodů začalo stále více pociťovat nedostatek kvalifikovaného technického personálu. Důraz na vzdělání kladlo i vídeňské ministerstvo orby a zdejší báňské hejtmanství, které shledaly v nedostatečné odbornosti důlních dozorců jednu z příčin velkého množství neštěstí a úrazů na šachtách.


 • prameny, literatura


 • školy

  Horní škola


 • osoby

  Josef Hýbner


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020