Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První přesně lokalizovaný nález uhlí na Ostravsku z roku 1763


 • 2. 12. 1763 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 2. prosince 1763 je datován první přesně lokalizovaný nález uhlí na Ostravsku. Učinil jej klimkovický mlynář Jan Augustin v údolí Burňa v Polské (nynější Slezské) Ostravě. Naleziště oznámil hornímu úřadu v Kutné Hoře s žádostí o vyslání zkušených horníků, kteří by jeho nález potvrdili. Jeho žádosti bylo vyhověno. Na Ostravsko přijel nejprve horník z Kutné Hory a po něm šichmistr Jan Antonín Alis, který o nálezu podal zprávu Královskému úřadu v Opavě. Alisův dopis je první úředně dochovaná zpráva o nálezu uhlí s udáním místa výskytu. Nález bohužel zapadl v zapomenutí, poněvadž se nenašel žádný podnikatel, který by se ujal těžby. Ani mezi obyvatelstvem zřejmě nebyl zájem o uhlí, jelikož v blízkých beskydských lesích bylo ještě dřeva dostatek.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020