Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

List olomouckého biskupa kardinála Dietrichštejna, v němž Ostravským oznamoval bělohorskou porážku v roce 1620


  • 21. 12. 1620 


  • charakteristika

    Dne 21. prosince 1620 je datován list olomouckého biskupa kardinála Dietrichštejna, v němž Ostravským oznamoval bělohorskou porážku a informoval je o tom, jak zorganizovat ochranu svých statků proti plenění vojsky. Byl totiž velmi dobře informován o neustávajícím rabování a o obrovských škodách a hanebnostech, které páchaly v Čechách i při postupu na Moravu císařské armády. Bezpečnostní opatření, která kardinál na ochranu svých statků organizoval, byla proto prozíravá a patrně i účinná. Nedochovaly se žádné zprávy o tom, jak Ostravští plnili kardinálovy příkazy. Průběh roku 1621, během něhož na severovýchodní Moravě operovala vojska obou válčících stran však dobře ukazuje, že se kardinál Dietrichštejn dovedl zasadit o to, aby alespoň císařská vojska jeho panství nadměrně nepustošila, protože Moravská Ostrava rok 1621 přečkala patrně bez větších škod.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 05. 2020