Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nejstarší písemná zpráva o Ostravě jako městě z roku 1279


  • 5. 1. 1279 


  • charakteristika

    Dne 5. ledna 1279 je datována nejstarší písemná zpráva o Ostravě jako městě, a to v latinském letopise „Zlá léta po smrti krále Přemysla Otakara II“. Tehdy navštívil Ostravu nový pražský biskup Tobiáš z Bechyně se svým doprovodem, který sem přijel za olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku s pověřením od mohučského arcibiskupa, aby jej vysvětil za pražského biskupa (k slavnostnímu vysvěcení došlo až poslední únorovou neděli roku 1279 v Praze). Vzácnou návštěvu Bruno hostil pravděpodobně na nevelkém biskupském hradě, jehož místo dnes připomíná už jen název ulice Zámecké v centru Ostravy. Co přinutilo biskupa Bruna, že se vydal za tuhé zimy a před velkým církevním svátkem Tří králů z Olomouce do Ostravy, zpráva bohužel neuvádí.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020