Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení náboženské obce církve československé v roce 1920


 • 15. 1. 1920 


 • katastr

  Radvanice


 • charakteristika

  Dne 15. ledna 1920 byla v Radvanicích jako první v republice ustavena náboženská obec církve československé. Tato nová, národní, a na Vatikánu nezávislá církev navázala na tradice husitské a českobratrské náboženské reformace. Nalezla silnou podporu především mezi dělníky, horníky a příslušníky středních vrstev. Ve velké míře to bylo ovlivněno neúnavným působením radvanického faráře Ferdinanda Stibora. Již v roce 1921 se k této církvi hlásilo v Radvanicích 4 516 členů, zatím co k římskokatolické církvi pouze 1 455 členů. Od roku 1922 byly Radvanice sídlem ostravské (slezské) diecéze církve československé v čele s biskupem Ferdinandem Stiborem. K diecézi patřilo Těšínsko, Opavsko, Hlučínsko a politické okresy Moravská Ostrava, Místek a Nový Jičín.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Ferdinand Stibor


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020