Encyklopedie města Ostravy !!!

Úvodní strana prvního čísla Duch času. Knihovna Archivu města Ostravy

První číslo deníku Duch času z roku 1899


 • 20. 1. 1899 


 • charakteristika

  Dne 20. ledna 1899 poprvé vyšel deník Duch času, sociálně demokratický list pro dělnictvo na Ostravsku. Název byl převzat od prostějovského listu stejného jména, který se v 80. letech 19. století na Ostravsku hojně četl. Jeho redakce a administrace sídlila ve Vítkovicích, od roku 1901 v Moravské Ostravě. Mezi redaktory najdeme i čelného představitele sociální demokracie na Ostravsku, říšského poslance a prvního popřevratového starostu Moravské Ostravy Jana Prokeše. Duch času vycházel zprvu jako čtrnáctidenník, od roku 1904 již dvakrát týdně v nákladu 7 tisíc výtisků. Zanikl v roce 1938.


 • obrazy

  img1162.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  24. 10. 1918
  Zakoupení hotelu Quittner (pozdější Lidový dům) sociální demokracií v říjnu 1918 2. 7. 1899
  I. sjezd sociální demokracie ve Slezsku v roce 1899


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020