Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Antošovicích z roku 1709


 • 21. 1. 1709 


 • katastr

  Antošovice


 • charakteristika

  Dne 21. ledna 1709 se datuje první zmínka o obci Antošovice. Nachází se v haťské úmrtní matrice a ves v ní nebyla tehdy ještě pojmenována. Psalo se o ní jako o nové vsi (ex nova villa). Antošovice jsou nejmladší a nejmenší z obcí připojených k dnešní Ostravě. Byly založeny na šilheřovickém panství, které tehdy patřilo opavské jezuitské koleji. Součástí tohoto panství byly kromě Šilheřovic ještě Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. Pozdější název, uváděný jako Jantošovice je zřejmě odvozen od hospodářského správce panství Jana Jantosche. Čeští obyvatelé si toto neobvyklé jméno pozměnili na Antošovice. Tento název se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1719. Antošovice byly malou domkářskou vsí, jejíž obyvatelé povětšinou pracovali na vrchnostenském dvoře Paseky.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020