Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení stanov Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě v roce 1875


 • 9. 2. 1875 


 • charakteristika

  Dne 9. února 1875 byly schváleny stanovy Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě. Tím bylo završeno úsilí moravskoostravských židů v čele s předsedou modlitebního spolku klenotníkem Bertholdem Schwarzem a obchodníkem Abrahamem Bergerem o její založení. Počet příslušníků židovské minority v Moravské Ostravě narůstal zejména od poloviny 19. století. Do moderního průmyslového města přicházely celé židovské rodiny ze Slezska, Moravy a především Haliče, aby zde našly profesní uplatnění a ekonomický profit. Jestliže v prvním roce existence měla obec jen 152 členů (s ženami a dětmi 725), v roce 1894 měla již 3000 členů a stala se druhou největší na Moravě. Mezi její významné představitele patřil podnikatel Markus Strassmann, nájemce a později vlastník městského pivovaru v Moravské Ostravě, který stál v čele náboženské obce v letech 1875-1903.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Markus Strassmann


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 12. 2023