Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení místního odboru Pohorské jednoty Radhošť v Moravské Ostravě v roce 1896


  • 26. 2. 1896 


  • charakteristika

    Dne 26. února 1896 byl založen místní odbor Pohorské jednoty Radhošť v Moravské Ostravě. V prvním roce existence měl odbor 235 členů a jejich počet soustavně rostl. K náplni činnosti jednoty patřila podpora a organizace rekreační turistiky, v zimě rovněž lyžování. Odbor se stal se prvním turistickým spolkem, který v Beskydech zahájil výstavbu silnice. Došlo k tomu v letech 1910-1911 a cesta v délce 6 km vedla z Velké Ráztoky na Pustevny. Spolu s odborem Klubu českých turistů, který byl založen o tři roky později, se oba spolky zasloužily o zpřístupnění oblasti Beskyd veřejnosti a o stavbu prvních turistických ubytoven. Byla to chata Maměnka s jídelnou Libušín na Pustevnách (1899), útulna na Martiňáku (1906), chata na Lysé hoře a na Ondřejníku (1907), Švarná Hanka na Gruni ve slezské části Beskyd (1908) a další.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020