Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyhláška ministerstva průmyslu ČSR, na jejímž základě byl v roce 1946 zřízen národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly


  • 7. 3. 1946 


  • charakteristika

    Dne 7. března 1946 vydalo ministerstvo průmyslu ČSR, řízené sociálním demokratem Bohumilem Laušmanem, vyhlášku, na jejímž základě byl zřízen národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Do jeho majetku byly převedeny znárodněné šachty, koksovny, elektrárny, stavební závody, cihelny, pískovny, štěrkovny i zemědělské statky a lesy, které dříve patřily těžařským společnostem Báňská a hutní, Vítkovické horní a hutní těžířstvo, Severní dráha Ferdinandova, Kamenouhelné doly Orlová–Lazy, Ostravské kamenouhelné doly a koksovna Jana Wilczka a Larisch-Mönnichovy kamenouhelné závody a koksovny. Nový podnik provozoval v celém revíru celkem 32 dolů s přibližně 40 tisíci zaměstnanci. Byla utvořena nová organizační struktura s pěti oblastními ředitelstvími, mezi něž byly doly rozděleny podle teritoriálního hlediska. Takový průmyslový kolos neměl dosud v Československu obdoby. Ministru Laušmanovi bylo v téže době uděleno čestné občanství města Ostravy.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 05. 2020