Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Čertova Lhotka (dnes Mariánské Hory) se stala trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy (1539)


 • století 1. stol. 


 • katastr

  Mariánské Hory


 • charakteristika

  Dne 27. ledna 1539 je datována smlouva mezi olomouckým biskupem Stanislavem I.Thurzem a Moravskou Ostravou, kterou byla ves Čertova Lhotka (dnešní Mariánské Hory), patřící od roku 1533 městu Moravské Ostravě, propuštěna z léna a manských povinností vůči biskupství. Čertova Lhotka se tak stala trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy, a to až do zrušení poddanství v roce 1848. Za toto propuštění se moravskoostravští měšťané zavázali dodat olomouckému biskupovi každý rok na biskupský stůl do Kelče kopu štik a kopu kaprů. V polovině 16. století byla tato obtížná povinnost přeměněna na peněžitý plat.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Dějiny Ostravy"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020