Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Moravská Ostrava získala právo pečetit červeným voskem (1570)


  • 17. 2. 1570 


  • charakteristika

    Dne 17. února 1570 je datováno privilegium olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, kterým městu Moravské Ostravě udělil prestižní právo pečetit červeným voskem. Obdržené právo bylo uznáním městské radě za rozvoj města a znamenalo zvýšení prestiže a vážnosti ostravského práva v druhé polovině 16. století. Město používalo červeného vosku k pečetění důležitých listin, které se týkaly dědictví, dluhů, sporů o hranice a smluv. Jinak pečetilo obyčejným včelím voskem. Tato významná událost z právního hlediska byla důvodem k pořízení nového, honosnějšího pečetního typáře. Město si nechalo zhotovit hned pečetidla dvě – větší a menší, jak to ostatně vyžadoval nárůst městské úřední agendy.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 06. 2020