Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stížnost na skandální poměry v ostravských hospodách z roku 1904


 • 29. 7. 1904 


 • ulice

  Dlouhá
  Jiráskovo náměstí
  Pivovarská
  Velká


 • charakteristika

  Dne 29. července 1904 se Společenstvo hostinských a výčepníků v Moravské Ostravě obrátilo na představenstvo města se stížností na skandální poměry v ostravských hospodách a se žádostí o zjednání nápravy. Ta však jen předcházela dalším stížnostem, které byly podávány zejm. v průběhu roku 1907 rozličnými organizacemi a spolky, místními periodiky aj. Představitelé města v nich byli upozorňováni nejen na katastrofální poměry v nálevnách, opilecké rvačky a výtržnosti, ale i na nelegální zaměstnávání velkého počtu „číšnic“, které však ve skutečnosti byly prostitutkami. Stížnosti se týkaly zejm. putyk na ulicích Pivovarská, Velká, Dlouhánáměstí císaře Františka Josefa (Jiráskovo nám.). Stížnosti jednotlivců nabyly takových rozměrů, až policejní komisařství omezilo v 2. polovině roku 1907 pořádání tanečních zábav v Moravské Ostravě, Vítkovicích, Přívoze, Polské Ostravě i v Zábřehu nad Odrou.


 • prameny, literatura


 • události

  19. 1. 1912
  Návrh na omezení tanečních zábav v roce 1912 16. 2. 1907
  Článek v novinách Ostravský kraj z února 1907 o alkoholismu na Ostravsku


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 06. 2021