Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení činnosti policejního komisařství v Moravské Ostravě v roce 1894


  • 15. 11. 1894 


  • charakteristika

    Dne 15. 11. 1894 zahájilo v Moravské Ostravě činnost policejní komisařství, zřízené císařským rozhodnutím a nařízením ministerstva vnitra ve Vídni. Jeho obvod působnosti zahrnoval celý tehdejší ostravsko-karvinský kamenouhelný revír. Důvodem zřízení policejního komisařství byla rostoucí zločinnost jako průvodní jev průmyslové industrializace. Na Ostravsko se valil mohutný proud přistěhovalců, především z Haliče, a to mnohdy ve větším rozsahu, než mohl průmysl zaměstnat. Přebytek pracovních sil, nízký životní standart a kulturní zaostalost haličských přistěhovalců byla podhoubím pro bujení kriminality a také příčinou častých stávek a demonstrací.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 21. 05. 2020