Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Plesné z roku 1255


 • 17. 12. 1255 


 • katastr

  Plesná


 • charakteristika

  Dne 17. 12. 1255 je datována první písemná zmínka o vsi Plesná, která se nachází v závěti příslušníka významného moravského rodu, znojemského purkrabího Bočka z Obřan, zakladatele cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Šlechtic v závěti odkázal žďárskému klášteru celé své dědictví, včetně tří vsí na Opavsku – Plesné, Milostovic a půl vsi Plště (Pilscz ležící v Polsku). Plesná je tak po Slezské Ostravě druhou nejstarší písemně doloženou obcí na území dnešní Ostravy. Slovanský původ jména vsi (od ples, tj. jezero, vír) naznačuje, že Plesná mohla být založena už v předkolonizačním období.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 05. 2020